MinUngdomsBolig

Hvem kan søge kollegie?

Uanset din uddannelse er der kollegier, hvor du er berettiget til at kunne ansøge. Det gælder både korte, mellemlange, lange og erhvervsuddannelser. Du behøver altså ikke at gå et universitet for at bo på et kollegie.

Som tommelfingerregel alle unge, fortrinsvis mellem 18 og 30 år, der er i gang med en uddannelse, der er anerkendt af SU (Statens Uddannelsesstøtte) eller en elevplads med SU-lignende indtægt dvs. lærlingeløn. 

Senest 3 måneder efter indflytning skal du være påbegyndt en ungdomsuddannelse, en lærlingeuddannelse, en videregående uddannelse eller HF-kursus eller lign. Kollegiet har if. lovgivningen pligt til mindst en gang om året at tjekke, at beboerne på kollegiet er studieaktive.

Nedenfor kan du se hvem der kan søge kollegie baseret på uddannelsessteder og uddannelsestyper:

 • Ungdomsuddannelse (STX, HF, HHX, HTX)
 • Erhvervsuddannelser (fx NEXT, UNORD, HRS, Niels Brock og TEC)
 • Lærlinge / elev
 • Kort videregående uddannelse 
 • Professionsbachelor (fx Metropol, Campus Roskilde, Niels Brock, CPH Business, KEA, Professionshøjskolen UCC)
 • Københavns Universitet 
 • Danmarks Tekniske Universitet
 • Copenhagen Business School 
 • Andre Bachelor- og kandidatuddannelser (RUC, ITU, AU, DPU, SDU, DADK m.fl.)
 • Ph.d-studerende 
 • Internationale studerende (udvekslingsstuderende)
Hvem kan søge kollegie?